KSIĘŻA PROBOSZCZOWIE
SPRAWUJĄCY OPIEKĘ DUSZPASTERSKĄ W POTULICACH
OD MOMENTU USTANOWIENIA
SAMODZIELNEGO OŚRODKA DUSZPASTERSKIEGO:

 • Dekretem Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego i Warszawskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego z dnia 13 sierpnia 1971 r., z dniem 1 września 1971 r. parafia pw. Zwiastowania NMP w Potulicach, uzyskuje status Samodzielnego Ośrodka Duszpasterskiego.
  Pierwszym Rektorem zostaje ks. Bogdan Krysiński.
 • Zgodnie z dekretem z dnia 19 listopada 1980 r., Ks. Bogdan Krysiński obowiązki duszpasterskie w parafii sprawuje w charakterze Wikariusza Ekonoma.
 • Dekretem Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego i Warszawskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, z dniem 1 grudnia 1980 r. Samodzielny Ośrodek Duszpasterski uzyskuje miano Parafii.
  Tym samym, z dniem 1 grudnia 1980 r., ks. Bogdanowi Krysińskiemu przysługuje tytuł Proboszcza.
 • 01.07.1993 – 31.07.1995 – Ks. Władysław Szyngiera TChr
 • 01.08.1995 – 31.07.2001 - Ks. Stanisław Zymuła TChr
 • 01.08.2001 – 31.07.2005 - Ks. Władysław Kołtowski TChr
 • 01.08.2005 – 26.08.2007 - Ks. Wojciech Necel TChr
 • 27.08.2007 - 31.08.2014 – Ks. Ryszard Czajka TChr (do 28.02.2017 r. ks. Ryszard pozostaje w parafii i pracuje jako Kapelan Zakładu Karnego)
 • 01.09.2014 – Ks. Maciej Szmytowski TChr – Administrator Parafii.

KSIĘŻA KATECHECI – SPOWIEDNICY ORAZ
KAPELANI ZAKŁADU KARNEGO:

 • 31.08.1994 – 15.12.1995 – Ks. Andrzej Szczepaniak TChr
 • 20.11.1995 – 15.02.1996 – Ks. Karol Twarowski TChr
 • 15.12.1995 – 04.03.1998 – Ks. Piotr Gajda TChr
 • 01.08.1998 – 24.06.2000 – Ks. Antoni Labuda TChr
 • 24.06.2000 – 23.06.2001 – Ks. Leszek Zagórowski TChr
 • 23.06.2001 – 31.07.2001 – Ks. Wojciech Bodnar TChr
 • 01.08.2001 – 08.09.2001 – Ks. Artur Migas TChr
 • 08.09.2001 – 01.07.2003 – Ks. Zenon Gąsiorowski TChr
 • 01.07.2003 – 01.07.2004 – Ks. Grzegorz Przybylski TChr
 • 01.07.2004 – 15.09.2005 – Ks. Andrzej Pietrasik TChr
 • 28.08.2011 – 01.01.2012 – Ks. Sławomir Chmielecki TChr

PRAKTYKI DIAKOŃSKIE W PARAFII ODBYWALI RÓWIEŻ:

 • 02.01.1994 – 10.05.1994 – Ks. Diakon Sławomir Murawka TChr
 • 01.10.2006 – 15.05.2007 – Ks. Diakon Arkadiusz Zasada TChr