MODLITWA DO ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Święty Janie Pawle II,
przez znak Twojego świętego życia wychwalamy
Boga Miłosiernego.
Chcemy trwać w duchu ośmiu błogosławieństw,
zauważyć ludzi potrzebujących życzliwego
spojrzenia,
z pokorą przyjmować krzyż jako dar
przemieniający nasze codzienne słabości.
Doznaliśmy – choć nie jesteśmy tego godni – wielu łask płynących z Nieba.
Niech one przez Twoje wstawiennictwo umacniają nasze istnienie,
kierując je w stronę tajemnicy zmartwychwstania,
w świetle której rozwiązują się wszelkie trudności i każdy człowieczy ból.
Prosimy, abyś orędował za nami i za całym światem
w blasku Bezinteresownej Czystej Miłości.

Święty Janie Pawle II,
za Twoim pośrednictwem proszę o łaski dla mnie i moich bliźnich.
Wierzę w moc modlitwy i w Twoją zbawienną pomoc.
Wyproś mi u Boga Wszechmogącego łaski,
o które się modlę ….
Uproś mi dar umocnienia mej wiary,
nadziei i miłości.
Pan Jezus obiecał, że o cokolwiek w Jego imię poprosimy, to otrzymamy.
Dlatego i ja, Panie, pełen ufności, proszę Cię o potrzebne mi łaski,
za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II.
Proszę wysłuchaj mnie, Panie.
Amen.