W odpowiedzi na pismo Ks. Proboszcza z dnia 23.02.2021 skierowane do Ks. Bp. Jana Tyrawy – Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej, w którym została przedstawiona prośba o zatwierdzenie Rady Parafialnej parafii pod wezwaniem Zwiastowania NMP w Potulicach, otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź, i w związku z tym, skład powyższej Rady przedstawia się następująco:

Przewodniczący Rady Parafialnej: MAŁKOWSKI MAREK.

Rada Duszpasterska:
Iwona Koniec.
Robert Jułkowski.
Bogdan Suliński.

Rada Ekonomiczna:
Grzegorz Widawski.
Elżbieta Meler.
Piotr Kostusiak.

Członkowie Rady Parafialnej:
Roman Sobczak.
Szczepan Kąkol.
Mirosław Cielek.
Grzegorz Kalka.