W imieniu Parafii pw. Zwiastowania NMP w Potulicach informuję, że w wyniku naboru ofert ogłoszonego 27 czerwca 2017r. na wykonanie prac we wnętrzu kościoła p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach został wyłoniony wykonawca prac; firma Secco Konserwacja Zabytków Anna Jaguś, której oferta spełniła warunki udziału oraz kryteria formalne i merytoryczne, oraz zdobyła 100 pkt.


Ks. Maciej Szmytowski – Administrator parafii.