Zapraszamy do zapoznania się z wieloma pozycjami dotyczącymi historii Potulic. Historii w szerokim tego słowa znaczeniu. Bo chociaż miejscowość maleńka, to historia bardzo bogata. Każdy kto sięgnie po te artykuły czy opracowania, może dowiedzieć się wielu ciekawych faktów z naszej przeszłości. Oczywiście wątkami przewodnimi w tej kwestii to „Rodzina Potulickich”, „Hitlerowski Obóz” i „Chrystusowcy w Potulicach”.

 1. Ks. Piotr Janas TChr: Fundacja i rozwój struktur Domu Macierzystego Towarzystwa Chrystusowego w Potulicach w latach 1932 – 1939.
 2. Alicja Paczoska: Dzieci Potulic.
 3. Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią: Obóz Potulitz Lebrechtsdorf.
 4. Zbigniew Zyglewski: Inskrypcje nagrobne rodziny Potulickich w Więcborku i Potulicach.
 5. Gabryella Łańcucka: Aniela Potulicka – Skromna fundatorka wielkich dzieł.
 6. Miasto i Gmina w Nakle nad Notecią: Wirtualny spacer po Kościele pw. Zwiastowania NMP w Potulicach – rok 2015.
 7. Sławomir Łaniecki: Pałace, dwory i folwarki powiatu nakielskiego.
 8. Józef Nehring: Byłem Polakiem i Polakiem zostanę.
 9. Anna Zahorska: Ofiara Poranna.
 10. Ks. Wojciech Necel TChr: Potulicki Duch.
 11. Województwo Kujawsko-Pomorskie. Szlaki Pamięci: Rola obozu w Potulicach w czasach okupacji hitlerowskiej.
 12. Lucyna Witkowska-Gzielec: Zakład Karny Potulice – ośrodek odosobnienia dla internowanych działaczy NSZZ Solidarność w latach 1981 – 1982. Praca ta została napisana na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, na Wydziale Nauk Historycznych, Instytut Historii i Archiwistyki, pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Sudzińskiego. Natomiast dwa rozdziały tej pracy: POTULICKI OBÓZ PRZESIEDLEŃCZY I PRACY W OKRESIE OKUPACJI HITLEROWSKIEJ 1941-1945 i CENTRALNY OBÓZ PRACY POTULICE (COPP) W DOBIE POLSKI STALINOWSKIEJ 1945- 1950 zostały opublikowane również na witrynie internetowej tutaj i tutaj
 13. Bernadeta Maciąg: Przeżyliśmy piekło, a mord żeby więcej nie powrócił. Wspomnienia byłej więźniarki hitlerowskiego obozu w Potulicach.
 14. Województwo Kujawsko-Pomorskie. Szlaki Pamięci: Centralny Obóz Pracy w Potulicach (1945 – 1949).
 15. Od 1933 roku, w mieszczącej się w pałacu hr. Anieli Potulickiej drukarni, a potem w nowo wybudowanym „Domu Rzemieślniczym” (dzisiejsze tzw. koszary) rozpoczęto wydawanie „Głosu Seminarium Zagranicznego”. Zagłębiając się w poszczególne roczniki, możemy się przekonać jak wyglądało życie zakonne w początkach istnienia Towarzystwa Chrystusowego w Potulicach, do momentu wybuchu II Wojny Światowej: 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939.
 16. Ewa Buze: Park Pałacowy; Potulice; gm. Nakło nad Notecią ; woj. kujawsko-pomorskie.
 17. Alicja Paczoska: Obóz hitlerowski w Potulicach w latach 1940-1945. Krótki rys historyczny.